נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

אוורור


תיאור פריט
יצרן
שנה
חיבורי חשמל למסכי אוויר + חימום תלת פאזי 2021
m.c Tech Ventilation
2021
קטלוג מסכי אוויר 2018
m.c Tech Ventilation
2018
מפוחי תעלה פלסטיק m.c Tech Ventilation
m.c Tech Ventilation
קטלוג כללי 2010 Novovent ספרד
Novovent
חיבורי חשמל למסכי אוויר + חימום תלת פאזי
m.c Tech Ventilation
2018
מפוחי תעלה פלסטיק In Novo
Novovent
מסכי אוויר 2011 Nedfon
אוורור
מפוחי תעלה ואוורור 2011 Nedfon
אוורור