נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מדחסים ויחידות עיבוי


 • מדחסים בוכנתיים הרמטיים
 • מדחסים בוכנתיים סמי הרמטיים
 • יחידות עיבוי
 • מדחסי סקרול