נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מתח

מידה (אורך מוצר ס"מ)

מסכי אוויר נירוסטה לחדרי קירור


מתח

מידה (אורך מוצר ס"מ)