נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

סוג גז

מתח

קוטר אינץ'

Castel


סוג גז

מתח

קוטר אינץ'

מק"ט
תיאור פריט
יצרן
ארץ ייצור
3910/33
Castel
איטליה
6510/07
Castel
איטליה
6510/09
Castel
איטליה
6510/17
Castel
איטליה
6320/5
Castel
איטליה
6510/13
Castel
איטליה
6010/2
Castel
איטליה
6410/3
Castel
איטליה
6410/4
Castel
איטליה
6410/5
Castel
איטליה
6420/2
Castel
איטליה
6420/4
Castel
איטליה
6420/5
Castel
איטליה
6420/7
Castel
איטליה
1020/2
Castel
איטליה
1020/3
Castel
איטליה
1028/2
Castel
איטליה
1028/3
Castel
איטליה
1064/4
Castel
איטליה
1068/4
Castel
איטליה
1079/11
Castel
איטליה
1079/7S
Castel
איטליה
1099/9
Castel
איטליה
1900HS/110
Castel
איטליה
9100/RA4
Castel
איטליה
9100/RA6
Castel
איטליה
9120/RD1
Castel
איטליה
9120/RD2
Castel
איטליה
9150/R10
Castel
איטליה
9900/X91
Castel
איטליה
1132/010
Castel
איטליה
1132/012
Castel
איטליה
1132/06S
Castel
איטליה
1132/08
Castel
איטליה
6210/2
Castel
איטליה
6210/4
Castel
איטליה
6210/5
Castel
איטליה
6220/4
Castel
איטליה
6220/5
Castel
איטליה
6591/11
Castel
איטליה
6591/13
Castel
איטליה
6591/21
Castel
איטליה
6591/7
Castel
איטליה
3700
Castel
איטליה
3910/22
Castel
איטליה
3910/44
Castel
איטליה
3910/55
Castel
איטליה
3950/22
Castel
איטליה
3950/33
Castel
איטליה
3950/44
Castel
איטליה
3950/55
Castel
איטליה
3060/23
Castel
איטליה
3060/34
Castel
איטליה
3060/34-24
Castel
איטליה
3060/40
Castel
איטליה
3060/45C17
Castel
איטליה
3060/45C31
Castel
איטליה
3060/66
Castel
איטליה
3082/2
Castel
איטליה
4411/5A
Castel
איטליה
4411/7A
Castel
איטליה
4490/A
Castel
איטליה
4491/A
Castel
איטליה
4495/C
Castel
איטליה
4510/3
Castel
איטליה
5520/E
Castel
איטליה
5640/C
Castel
איטליה
5740/2G
Castel
איטליה
5740/4G
Castel
איטליה
3310/4
Castel
איטליה
3310/4S
Castel
איטליה
3310/5
Castel
איטליה
3310/5S
Castel
איטליה
3310/7S
Castel
איטליה
3330/11S
Castel
איטליה
3330/9S
Castel
איטליה
3340/11S
Castel
איטליה
3340/9S
Castel
איטליה
3320/11S
Castel
איטליה
3320/4
Castel
איטליה
3320/4S
Castel
איטליה
3320/5
Castel
איטליה
3320/5S
Castel
איטליה
3320/7S
Castel
איטליה
3320/9S
Castel
איטליה
7010/22
Castel
איטליה
7010/33
Castel
איטליה
7010/44
Castel
איטליה
7010/55
Castel
איטליה
7010/66
Castel
איטליה
7010/99
Castel
איטליה
7020/20
Castel
איטליה
7020/32
Castel
איטליה
7020/43
Castel
איטליה
7020/54
Castel
איטליה
7110/2
Castel
איטליה
7110/3
Castel
איטליה
7110/4
Castel
איטליה
7110/5
Castel
איטליה
7110/6
Castel
איטליה
7110/8
Castel
איטליה
7130/2
Castel
איטליה
7130/3
Castel
איטליה
7130/4
Castel
איטליה
7130/6
Castel
איטליה
7130/8
Castel
איטליה
7210/2
Castel
איטליה
7210/3
Castel
איטליה
7210/5
Castel
איטליה
7310/2
Castel
איטליה
7330/221
Castel
איטליה
7510/2
Castel
איטליה
7510/3
Castel
איטליה
8350/22
Castel
איטליה
8392/A
Castel
איטליה
8394/A
Castel
איטליה
4303/2
Castel
איטליה
4303/3
Castel
איטליה
4305/2
Castel
איטליה
4305/2S
Castel
איטליה
4305/3
Castel
איטליה
4308/2
Castel
איטליה
4308/3
Castel
איטליה
4308/4
Castel
איטליה
4316/3
Castel
איטליה
4316/3S
Castel
איטליה
4316/4
Castel
איטליה
4316/4S
Castel
איטליה
4316/5
Castel
איטליה
4316/7S
Castel
איטליה
4330/7S
Castel
איטליה
4332/4S
Castel
איטליה
4332/5
Castel
איטליה
4341/5
Castel
איטליה
4411/11A
Castel
איטליה
4411/13A
Castel
איטליה
4411/17A
Castel
איטליה
7010/77
Castel
איטליה
3060/45C24
Castel
איטליה
4305/3S
Castel
איטליה
4303/2S
Castel
איטליה
4308/3S
Castel
איטליה
4332/4
Castel
איטליה
4303/3S
Castel
איטליה
4308/2S
Castel
איטליה
4308/4S
Castel
איטליה
4316/5S
Castel
איטליה
4316/7
Castel
איטליה
4330/7
Castel
איטליה
4332/5S
Castel
איטליה
4341/5S
Castel
איטליה
4720/7
סטריינר "7/8 איטלקי
Castel
איטליה
4720/3
סטריינר "3/8 איטלקי
Castel
איטליה
4720/4
סטריינר "1/2 איטלקי
Castel
איטליה
4720/5
סטריינר "5/8 איטלקי
Castel
איטליה
4720/6
סטריינר "3/4 איטלקי
Castel
איטליה
4720/9
סטריינר "1-1/8 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/3
סטריינר "3/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/4
סטריינר "1/2 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/5
סטריינר "5/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/6
סטריינר "3/4 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/7
סטריינר "7/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/9
סטריינר "1-1/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/11
סטריינר "1-3/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/17
סטריינר "2-1/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4727E/13
סטריינר "1-5/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/10
סטריינר נירוסטה "3/8 140בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/12
סטריינר נירוסטה "1/2 140בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/16
סטריינר נירוסטה "5/8 140בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/18
סטריינר נירוסטה "3/4 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/22
סטריינר נירוסטה "7/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/28
סטריינר נירוסטה "1-1/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/35
סטריינר נירוסטה "1-3/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה
4728E/42
סטריינר נירוסטה "1-5/8 120בר ל-CO2 איטלקי
Castel
איטליה